Bo Karlsson - sid 29

610612. Jobbade hela dagen var i mdrkrummet gjorde 36 kopior Vi var klar kl22. Det var +28 grader inne i mdrkrummet. Marianne akte i morse kl 6.

610613. Jobb till 16 in i mdrkrummet igen och lika varmt som igar vi var klar kl 22 610614. Jobbade at Bimax efter ritningar . Pa kvallen satt vi i mdrkrummet igen till 22.

610615. Samma jobb som igar var sen till Dalagat och hamtade paket kdpte papper av Foto Bystrdm .

610616. Jobbade heldag. ~t middag lade i bldt och pratade med Simon Gustavsson. Tvattat och sag TV.

610617. Jobbade till 12. Jag fdrsiktig sa jag inte blir sjuk. Var upp och fikade pa kvinnliga. "Rulle" kom hem kl 24 han hade varit pa Grdna Lund med Tore Jonsson.

610618. Sdndag. Daligt vader sa vi var ej ut. Tore var hit och skar kort. "Rulle" och jag packade tva vaskor.

610619. Jobbade hela dan med slipning. Mycket att sta i innan vi ska resa hem.

610620. Jobbade at Alpha med slipning av en fixtur till kl 15 stadning och sen packning stadning och sa fick vi tarta pa manligas elevhem.

610621. Upp kl 9 pfi avslutning vi var klar kl 10 fick ett premium ett skjutmatt. Vi akte kl 21.15 fran Centralen. ^ Semester.

610814. Till taget kl 10.44 och i Ramvik kom Rullander med vi var framme i Stockholm pa kvallen. Tore och Ulla mdtte oss.

610815. Upp och at som alltid sen pa samling i samlingssalen kl 8.00 . Jobbade som elektriker pa verkstan var sen till Centralen och hamtade min cykel. Satte pa Iyset sedan Det gang som ar pa Trangbo ar. Bernt Rullander, Isak, Leif, Lasse, Yngve, Sjdman, Stig Henriksson, Mats Andersson, Albert och jag sjalv.

610816. Jobbade med det elektriska och sen med arbetet med Bimax. Gjorde om vissa bitar. Var till Ulla och hon tvattade en kofta med tvattmedlet Y3.

< Föregående sida

 

610817. Jobbade till 16.00 var sen upp pa elevhemmet och snacka med Tord "Kuben" Eriksson. Helge Haggkvist ringde och ville att Ulla och jag skulle komma till dem i veckan.

610818. Jobbade till 16.00. Vi badade och jag vagde 68.5 kilo.

610819. Vi jobbade till 12.00. Sedan akte jag till Lidingd och jag lag dver till nasta dag.

610820. Sdndag. Vi klev upp 9.30 Vi drack morgon te. Laste ut en bok "Bort med puffran kvinna". Akte hem vid 19.30 tiden.

610821. Jobbade med arbetet at Bimax slipning av fixtur. Var uppe pa elevhemmet hos ""Kuben"". Vi pratade om var vi hade haft fdr oss i sommar.

610822. Jobbade heldag. Gjorde kort at Elgebrandt. Satt och pratade med Tore.

610823. Gjorde ett formverktyg at Bimax fick brev fran Marta. Var pa stan och kopte tvattmedel och tvattade skjortor. Vilket regn ute.

610824. Gjorde klart formverktyget. Tore var har och vi grejade lite i mdrkrummet.

610825. Vi jobbade till 16.00. Sen in i mdrkrummet. Var pa Trangbo hela kvallen. 610826. Slipade verktyg till 12.00 Vi var ut och solade oss. Marta kom kl 14.00 och jag var hos Siv och Marta pa kvallen.

610827. Sdndag. Vi kom upp till slut at och skulle ga ut men det var inte sa fint vader, sa vi var pa kvinnliga istallet.

610828. Pa verkstaden satt jag i buren. Fdrsdkte laga cykeln med hade fel skruv . Middagarna andrade sa att vi ska ata o tva omgangar. Fdrsta gruppen ater 16.20. Vi skall ata kl 16.45 tillsammans med realskolan. Pa kvallen ringde jag till Helge Haggkvist.

610829. Vi jobbade till 16.00 Det var ingen gymnastik idag. Master Liner slutade pa Finmek idag han skall ha nagot eget pa tva trappor. Pa kvallen var vi i mdrkrummet igen.

610830. Vi jobbade till 16.00 Sedan skickade vi tvatt och jag lagade cykeln duchade och gick och at kl 16.45. Ulla och jag akte till Hasselby Gard med T-banan och Helge och Elsie. Vi var hos den till kl 23.00.

610831. Sitter i buren sa jag haller pa med en liten vinkel i rostfritt stal pa en nal som jag skall ha som prydnad pa rocken. Var pa kvinnliga och fikade med ganget.

Nästa sida >