Skolhemmet i Helsingborg på 1970-talet

Byggnaden hade inte ändrats nämnvärt efter invigningen 1918 förrän ombyggnaden till bostadsrätter 1983. I mitten på 1960-talet genomfördes några mindre renoveringar.

Skolhemmet i Helsingborg på 1970-talet