Lidingöhemmet 1951.

Syster Margit med Stig? på armen. Karl-Gustav och Harald på vardera sidan och Karl-Åke, Jens och Yngve framför.

Lidingöhemmet 1951.