Gruppfoto vid soluret.

Stående till höger Sören Ström och sittande längst ner till höger Ingvar Starkenberg. I mitten Affe (från Gusum?) och Björn. Vilka är de övriga?

Gruppfoto vid soluret.