Vardagsbilder från Vanföreanstalten Grefturegatan 59 m.m. anno 1934.

Filmen är svart/vit med musikbakgrund.

See video