Konfirmander Lidingö kyrka 1950.

Bakre raden från vänster: Sture Dahlgren, Ingrid Ejdeskog, Maj Sundell, Roland Gustavsson, Gertie Wastesson, Sven Linder och Lars Zeilon.
Främre raden från vänster: Kerstin Johansson, Sven-Olov (Olle) Johansson,  ?  och Inga-Maj Westergren.
(Fotot utlånat av Kerstin Johansson)

Konfirmander Lidingö kyrka 1950.
Fotograf: 
Okänd