Sjukavdelningen 1930.

Sjukavdelningen 1930.
Fotograf: 
Okänd