Aktuellt just nu

Vår förening har i höst börjat samla in berättelser från elever vid de tidigare internatskolorna för funktionshindrade barn och ungdomar.
Vi söker berättelser från er som varit elever vid någon av dessa skolor.
Det kan vara nedskrivna berättelser eller historier intalade på band, kassett eller dator. Det kan vara långa eller korta berättelser,
allt från ett helt livsöde till en enstaka händelse eller företeelse.
Berättelserna skall bli en bok med planerad utgivning hösten 2019.
Välkommen med din berättelse!
Skriv till info@norrbacka-eh.se eller använd kontaktformuläret på hemsidan under rubriken ”Föreningen”.

Välkommen till Föreningen Norrbacka & Eugeniahemmets vänners egen hemsida på nätet.

Denna hemsida är skapad av flera skäl. Den skall vara en virtuell mötesplats för före detta elever, lärare och övrig
personal vid Norrbackainstitutet, Eugeniahemmet, Lidingöhemmet samt skolhemmen i Helsingborg och Härnösand.

Vi hoppas också att den skall vara en värdefull källa vid framtida historievetenskapliga studier. Den dokumentation
av den del av verksamheten som var ”myndighetsutövning” finns tillgänglig på Riksarkivet. Vår förening sysslar med
dokumentation av ”vardagen” på skolorna. Dessa nationella internatskolor var på sin tid mycket framstående
resurscentra inom den samtida handikappolitiken.

Inom föreningen samlar vi på alla former av dokumentation av skolornas verksamheter och försöker åskådliggöra
dessa på bl. a. hemsidan. Vi har skannat ett flertal fotografier av vilka ett urval finns publicerade på vår hemsida.
Vi vädjar till alla som känner till skolornas verksamheter och har minnen därifrån att titta på bilderna och eventuellt
kommentera dem.
T.ex. vilka finns på bilderna? När och i vilket sammanhang är bilden tagen? Vid varje bild kan Du kommentera det
Du ser på bilden så att vi tillsammans bygger upp kunskapen och överblicken kring verksamheterna.

Bli medlem i föreningen (OBS! kostar inget) uppge namn och adress och telefon och tala gärna om på vilken skola
du gått på, om du är en tidigare elev så lägger vi upp dej som medlem klicka här.

Välkommen!

vanforeanstaltens_skolhem_i_helsingborg_tidigt_1940-tal.jpg

Helsingborgs skolhem - Ungdomens hus